Melding over kredietinperking, overgang bijzonder beheer en kwade opzet

Deel deze pagina

TRB-2018-3840H. 

Er is een melding ingediend tegen een beëdigde over een kredietinperking en overgang naar Bijzonder Beheer. De Voorzitter van de Tuchtcommissie bekrachtigt het oordeel van de Algemeen Directeur dat deze onderdelen van de melding een civielrechtelijk conflict betreffen, waarvoor in de tuchtprocedure geen plaats is. Voor zover de melding betrekking heeft op de stelling dat sprake is geweest van het moedwillig traineren van een  financieringsvoorstel en persoonlijke rancune en kwade opzet aan de zijde van beëdigde, is de melding onvoldoende aannemelijk geworden. In het dossier zijn geen aanknopingspunten dat van dergelijk handelen sprake zou zijn geweest, temeer daar de beëdigde deze stellingen gemotiveerd heeft betwist.

Download hier de beslissing van de algemeen directeur: Beslissing AD 3840 
Download hier de herzieningsuitspraak: Beslissing HV 3840

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF