Melding onvoldoende onderbouwd (2)

Deel deze pagina

TRB-2016-3591-HV
Voorzitter Tuchtcommissie, 1 september 2016

De melding ziet in de kern op een conflict tussen de melder en een franchisegever. In de melding wordt gesteld dat de beëdigde met twee petten op handelt. De Algemeen Directeur heeft de melding afgewezen, aangezien die in de kern een civielrechtelijke kwestie tussen de melder en de bank betreft. De Voorzitter van de Tuchtcommissie herhaalt in zijn beslissing de richtlijnen voor de onderbouwing van een ingediende klacht. De stelling van melder is in de klacht, noch in het herzieningsverzoek onderbouwd. Onduidelijk blijft op welk handelen van beëdigde de klacht ziet. In het dossier zijn geen aanknopingspunt te vinden dat sprake zou zijn van handelen in strijd met de gedragsregels. De klacht is onvoldoende onderbouwd.

Download hier de herzieningsuitspraak: Uitspraak dossier 3591
Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 3591

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF