Melding gericht tegen handelingen van de bank en civielrechtelijk conflict

Deel deze pagina

TRB-2017-3714H. 

De melding ziet op de gedragingen van de bank met betrekking tot de aan het bedrijf van melder in verband met een kredietverstrekking in rekening gebrachte rente. De Algemeen Directeur heeft de melding niet in behandeling genomen, omdat uit de melding onvoldoende volgt wat de persoonlijke rol van de beëdigde is geweest waarvoor hem een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. De melding ziet slechts op handelen van de bank. Voor het overige ziet de melding op een civielrechtelijk conflict. De Voorzitter van de Tuchtcommissie bevestigt dit oordeel en wijst het verzoek tot herziening af.

Download hier de beslissing van de algemeen directeur:3714 Beslissing AD
Download hier de herzieningsuitspraak: 3714 herzieningsuitspraak Voorzitter Tuchtcommissie

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF