Medewerkers vergunninghoudende onderneming geen bankierseed afgelegd

Deel deze pagina

TRB-2018-3885H, TRB-2018-3886H en TRB-2018-3887H. 

Een melder diende meldingen in tegen drie medewerkers van een onderneming. Hoewel het bedrijf waar de medewerkers tegen wie een melding werd ingediend tot 27 september 2016 werkzaam waren bij een op grond van art. 1:104 Wft door DNB aangemerkte vergunninghoudende onderneming, hebben de medewerkers van deze onderneming, na overleg met de Minister van Financiën, niet de bankierseed afgelegd. Nu de medewerker geen bankierseed heeft afgelegd, is het bancaire tuchtrecht op hem niet van toepassing en kunnen zijn gedragingen niet worden getoetst aan de daarop van toepassing zijnde gedragsregels.

Download hier de beslissingen van de algemeen directeur:
Beslissing AD 3885
Beslissing AD 3886
Beslissing AD 3887

Download hier de herzieningsuitspraken:
Beslissing HV 3885
Beslissing HV 3886
Beslissing HV 3887

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF