Liegen over behaalde diploma’s

Deel deze pagina

TRB-2020-4367-TC
Tuchtcommissie, 28 oktober 2020

Verweerder heeft in strijd met de waarheid tegen zijn leidinggevende gezegd dat hij het diploma Wft Schade Zakelijk had behaald. Verweerder heeft niet integer gehandeld en zich daarmee niet gehouden aan de regels die voor het werk bij de bank gelden. De Tuchtcommissie oordeelt dat de vakbekwaamheidseisen van groot belang zijn. Verweerder heeft met zijn gedraging het vertrouwen dat in hem gesteld mag worden, ernstig geschaad. De Tuchtcommissie tilt er zwaar aan dat verweerder gedurende een aantal maanden zijn leidinggevenden hierover heeft voorgelogen. De Tuchtcommissie legt verweerder een beroepsverbod voor de duur van een maand op.

De naam van verweerder wordt, na onherroepelijk worden van de beslissing, opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Download volledige uitspraak .PDF