Leidinggevende handtekeningendossier – Sepot

Deel deze pagina

TRB-2019-3989.

De Algemeen Directeur is ambtshalve een onderzoek naar beëdigde gestart in verband met mogelijke betrokkenheid bij het kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerkers. Niet kan worden vastgesteld dat beëdigde eerder dan 19 augustus 2016 kennis droeg van het kopiëren van handtekeningen door bankmedewerkers. Dat voor die datum door beëdigde niet is ingegrepen valt daarom tuchtrechtelijk niet te verwijten. Beëdigde heeft voorts vanuit zijn leidinggevende rol getracht een positieve rol te leveren aan het scheppen van de randvoorwaarden voor een goede beroepsuitoefening van de hypotheekadviseurs. Ook in zoverre is beëdigde niet op een tuchtrechtelijk verwijtbare wijze tekort geschoten. Omdat onvoldoende aannemelijk is geworden dat beëdigde de bankierseed heeft geschonden, seponeert de Algemeen Directeur de zaak. Omdat het een ambtshalve onderzoek van de Algemeen Directeur betreft, staat tegen deze beslissing geen mogelijkheid van herziening open. De beslissing is daarom definitief.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Dossier 3989 beslissing AD

Download volledige uitspraak .PDF