Langdurig valselijk declaratiegedrag

Deel deze pagina

TRB-2023-4788-TC,
Tuchtcommissie, 5 april 2023

TRB-2023-4788-TC. Verweerder heeft drie jaar lang valselijke declaraties ingediend, waarmee de bank aanvankelijk voor € 2.514,- is benadeeld. Verweerder heeft geen aannemelijke verklaring voor zijn valselijke declaraties gegeven. Daarnaast is onvoldoende gebleken dat hij het kwalijke van zijn handelen inziet. Verweerder heeft aldus niet integer, onzorgvuldig en in strijd met de regels van bank gehandeld. De Tuchtcommissie legt aan verweerder een beroepsverbod van vijf maanden op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.