Klantgegevens kopiëren en meenemen; beroepsverbod

Deel deze pagina

TRB-2018-3866-TC
Tuchtcommissie, 19 december 2018 

Verweerder  heeft pensioengegevens van klanten van de bank gekopieerd op twee USB-sticks en meegenomen. Eén van deze USB-sticks is verweerder later binnen de bank kwijtgeraakt, waarna deze werd gevonden. Op deze USB-stick heeft verweerder ook een PowerPoint presentatie van de bank over pensioenen opgeslagen.

De Tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder vertrouwelijke klantgegevens zonder toestemming buiten de bank heeft gebracht. Verweerder had daarbij als doel om de gegevens eventueel te gebruiken ten behoeve van zichzelf en zijn bedrijf. Verweerder heeft hierdoor misbruik gemaakt van informatie van de bank waarover hij beschikking had. De klacht hierover is gegrond. De Tuchtcommissie kan niet vaststellen dat het kopiëren en het delen van de PowerPoint presentatie in strijd is geweest met de gedragscode en verklaart de klacht hierover ongegrond. Ten aanzien van de vraag welke maatregel passend is overweegt de Tuchtcommissie onder meer dat verweerder het klantbelang ernstig tekort heeft gedaan en dat het een geluk te noemen is dat de USB-stick binnen de bank is verloren en niet op een plaats buiten de bank. Het ongeoorloofd buiten de bank brengen van klantgegevens acht de Tuchtcommissie een bijzonder ernstige schending van de gedragsregels. De Tuchtcommissie legt aan verweerder een beroepsverbod van 9 maanden op.

De naam van verweerder wordt, bij onherroepelijk worden van de beslissing, opgenomen in het voor banken inzichtelijke register van Stichting Tuchtrecht Banken.

Download hier de uitspraak: dossier 3866 uitspraak Tuchtcommissie

Download volledige uitspraak .PDF