Klachtafhandeling door bank – herzieningsverzoek afgewezen

Deel deze pagina

TRB-2020-4471

De melder heeft bij de bank een klacht ingediend over een bankmedewerker en was niet tevreden over de behandeling van zijn klacht. Een telefoongesprek tussen hem en de bankmedewerker ervoer de melder als onprettig. De melder dient hierop een melding in bij Tuchtrecht Banken. De Algemeen Directeur oordeelt dat geen aanleiding bestaat de melding te onderzoeken.

De melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af. Uit de melding blijkt dat de melder het niet eens is met de manier waarop de bank zijn klacht heeft behandeld. Dat is echter een beslissing van de bank. De inhoud van de melding is niet voldoende om een tuchtrechtelijk onderzoek naar de gedragingen van de bankmedewerker te rechtvaardigen. De manier waarop de melder het telefoongesprek heeft ervaren is daarvoor onvoldoende.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur van 14 april 2020: 4471 beslissing AD
Download hier de herzieningsbeslissing van 23 juni 2020: 4471 herzieningsbeslissing

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF