Inzage in kredietdossier III

Deel deze pagina

TRB-2017-3627. 

De in de klacht omschreven gedragingen hebben betrekking op het handelen van verweerder naar aanleiding van herhaalde verzoeken van de meldster bij de bank om afschriften van stukken uit haar kredietdossier. Op de achtergrond speelt daarbij een civielrechtelijk conflict, waarover de Tuchtcommissie niet oordeelt. De betrokkenheid van verweerder bij de afwikkeling van het krediet van meldster is beperkt gebleven tot een gesprek. Voor de feitelijke afwikkeling van deze beslissing en de verdere communicatie met meldster heeft verweerder met zijn collega afgesproken dat laatstgenoemde dit zou doen, hetgeen ook voor de hand lag,  gegeven de functie van zijn collega. Verweerder mocht erop vertrouwen dat deze afspraak zou worden nageleefd. Er bestond voor verweerder daarom geen reden om zelf te reageren op de verzoeken van meldster die mede aan hem werden verzonden. Verweerder heeft er voorts op toegezien dat de communicatie met meldster zou worden overgenomen, toen de collega uit dienst trad. Gelet hierop heeft verweerder niet gehandeld in strijd met de Gedragsregels en wordt de klacht ongegrond verklaard.

Download hier de volledige uitspraak: Dossier uitspraak 3627

Download volledige uitspraak .PDF