Informatieverstrekking klachttermijn Kifid – Meldingen afgewezen, herzieningsverzoeken afgewezen.

Deel deze pagina

TRB-2019-4363 en TRB-2019-4364.

Datum beslissingen Algemeen Directeur: 26 augustus 2019
Datum beslissing voorzitter Tuchtcommissie: 24 september 2019

De Algemeen Directeur doet geen nader onderzoek naar twee meldingen van dezelfde melder  omdat onvoldoende aannemelijk is geworden dat de bankmedewerkers tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld. Volgens de melder had de eerste bankmedewerker onjuiste informatie verstrekt over de termijn waarbinnen een klacht kan worden ingediend bij Kifid. De tweede bankmedewerker die de daarover door de melder ingediende klacht heeft behandeld, heeft volgens de melder een onjuiste beslissing genomen. Het klantbelang zou daardoor niet centraal zijn gesteld.  

De melder heeft om herziening van deze beslissingen verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst de herzieningsverzoeken af. De bankmedewerkers hebben niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. De eerste bankmedewerker heeft geen onjuiste termijn voor het indienen van een klacht bij Kifid vermeld. Dat de melder met betrekking tot de beslissing op zijn klacht het niet eens is met de conclusies van de tweede bankmedewerker, maakt niet dat deze bankmedewerker de bankierseed heeft geschonden. Dat de bankmedewerker het klantbelang centraal moet stellen, betekent niet dat hij in een geschil de klant telkens gelijk moet geven. 

Download hier de beslissingen van de Algemeen Directeur: Dossier 4363 beslissing AD, Dossier 4364 beslissing AD

Download hier de herzieningsbeslissing: Dossier 4363/4364 herzieningsbeslissing

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF