Heimelijk toekennen klantvergoedingen; beroepsverbod

Deel deze pagina

TRB-2017-3628. 

Verweerster behandelde klachten van klanten van de bank over mislukte pintransacties. In dat kader was zij bevoegd geldbedragen terug te storten en coulance-vergoedingen aan de klant over te maken. Verweerster heeft vervolgens – met een versluierende omschrijving – vergoedingen aan zichzelf en haar partner toegekend voor in totaal bijna € 3.000,-. Hiermee heeft verweerster heimelijk geld toegeëigend en aan een derde gegeven, terwijl ze wist dat dit niet mocht. Het is niet aannemelijk geworden dat de handelingen van verweerster voortkwamen uit een obsessieve-compulsieve stoornis, zoals zij zelf aanvoerde. Verweerster heeft zich aldus niet integer gedragen en gehandeld in strijd met de voor haar geldende regels, wat een ernstige schending van de Bankierseed oplevert. Aan verweerster wordt een beroepsverbod van zes maanden opgelegd. 

De naam van de beëdigde wordt opgenomen in het door banken inzichtelijke register van Stichting Tuchtrecht Banken.

Download hier de volledige uitspraak: Dossier uitspraak 3628

Download volledige uitspraak .PDF