Handelwijze medewerker bijzonder beheer – Melding afgewezen, herzieningsverzoek afgewezen.

Deel deze pagina

TRB-2019-4360.
Datum beslissing Algemeen Directeur: 17 juli 2019
Datum beslissing voorzitter Tuchtcommissie: 21 augustus 2019

De melder heeft een zakelijke lening bij de bank en bevindt zich in een financieel moeilijke situatie. Volgens de melder heeft een medewerker van de afdeling Bijzonder Beheer hem bedreigd en is deze medewerker niet bereid mogelijke oplossingen te bespreken. Uit de melding is onvoldoende aannemelijk geworden dat de melder door de bankmedewerker is bedreigd. Uit de melding volgt evenmin dat het klantbelang onvoldoende centraal zou zijn gesteld. De Algemeen Directeur daarom geen nader onderzoek naar de melding. De Algemeen Directeur wijst er daarbij op dat medewerkers van de afdeling Bijzonder Beheer mede tot taak hebben het financiële belang van de bank te behartigen.

De melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af. De communicatie tussen de melder en de bankmedewerker is kennelijk niet goed verlopen, waardoor de melder zich onheus bejegend en bedreigd heeft gevoeld. De oorzaak lijkt een zakelijk verschil van inzicht tussen de melder en de bank. Van een feitelijke bedreiging is geen sprake. Het is onvoldoende aannemelijk geworden dat de bankmedewerker tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Dossier 4360 beslissing AD

Download hier de herzieningsbeslissing: Dossier 4360 herzieningsbeslissing

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF