Handelen niet in de hoedanigheid van bankier en geen raakvlakken met bank

Deel deze pagina

TRB-2017-3702H. 

De melding ziet op handelingen van een bankmedewerker verricht in zijn hoedanigheid als lid van de Klachtencommissie van de Politie. Zowel de Algemeen Directeur als de Voorzitter van de Tuchtcommissie oordelen dat de melding niet tot een gegronde klacht kan leiden, omdat de gedragingen niet vallen onder het bancaire tuchtrecht en geen raakvlakken hebben met de bank.

Download hier de beslissing van de algemeen directeur: 3702 Beslissing AD
Download hier de herzieningsuitspraak: 3702 herzieningsuitspraak Voorzitter Tuchtcommissie

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF