Geld overmaken van zakelijke creditcard naar eigen bankrekeningen

Deel deze pagina

TRB-2021-4328-TC
Tuchtcommissie, 24 maart 2021

Verweerder heeft ongeveer € 110.000 via de creditcard van de bank overgemaakt naar zijn eigen rekeningen, zonder dat hij daartoe gerechtigd was. Verweerder zat in financiële problemen vanwege een alcohol- en gokverslaving. De Tuchtcommissie oordeelt dat dergelijk handelen in strijd is met de wet en de regels van de bank. Het schaadt verder het vertrouwen dat de samenleving moet kunnen hebben in de bank en haar medewerkers. De Tuchtcommissie acht een beroepsverbod de enige passende maatregel. Bij het bepalen van de duur heeft de Tuchtcommissie in het voordeel van verweerder rekening gehouden met zijn schuldbewuste houding en de stappen die hij heeft gezet om van zijn verslavingen af te komen. De Tuchtcommissie legt aan verweerder een beroepsverbod van achttien maanden op.

Verweerder heeft geen beroep ingesteld, de uitspraak is onherroepelijk. De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Download volledige uitspraak .PDF