Geen tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen tijdens adviestraject

Deel deze pagina

TRB-2021-4480-AD
Algemeen Directeur, 11 januari 2021

Melders stellen dat beëdigde zich tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gedragen tijdens een adviestraject. Volgens melders heeft beëdigde een hypotheekadvies gegeven zonder zorgvuldig onderzoek te doen. Zij zou daarover niet transparant zijn geweest. Beëdigde zou verder moedwillig en op grond van onjuiste argumenten een veel duurdere lening hebben aangeboden.

Bij de beoordeling van de melding stelt de Algemeen Directeur voorop dat hij geen oordeel velt over de vraag of het hypotheekadvies passend is geweest. Dat betreft een civielrechtelijk vraagstuk, waarvoor hij niet bevoegd is. De Algemeen Directeur beoordeelt of de werkzaamheden van beëdigde hebben voldaan aan de professionele standaard die voor haar werkgebied geldt. Van beëdigde mag worden verwacht dat zij, na het zorgvuldig inwinnen van informatie, een gedegen advies uitbrengt waarin de financiële gevolgen en risico’s voor de klant duidelijk worden gemaakt. De Algemeen Directeur is van oordeel dat de werkzaamheden van beëdigde in dit geval aan die professionele standaard hebben voldaan. De Algemeen Directeur komt tot de conclusie dat beëdigde geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt en seponeert de zaak.

Download volledige uitspraak .PDF