Geen opzet in het spel – melding terecht afgewezen

Deel deze pagina

TRB-2018-4004-HV
Voorzitter Tuchtcommissie, 19 november 2018

De melder stelt dat bankmedewerker onzorgvuldig heeft gewerkt en heeft gelogen door te stellen dat uit de bankadministratie niet blijkt dat het (hypotheek)dossier haastig is opgepakt.

De Algemeen Directeur is van oordeel dat niet is gebleken dat de bankmedewerker in zijn dienstverlening onzorgvuldig of onprofessioneel heeft gehandeld en daarmee een integriteitsnorm heeft geschonden. Daarnaast zijn handelingen van of dienstverlening door de bank als instelling uitgesloten van de tuchtprocedure.

De melder heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzocht. De voorzitter van de Tuchtcommissie heeft de beslissing in stand gelaten en het herzieningsverzoek afgewezen. De voorzitter van de Tuchtcommissie merkt daarbij op dat de bank, in dit geval bij monde van bankmedewerker, in verband met de aansprakelijkheidsstelling van melder in beginsel vrijelijk een standpunt moet kunnen innemen in geval zij aansprakelijk wordt gesteld. De voorzitter van de Tuchtcommissie ziet geen aanleiding te veronderstellen dat bankmedewerker opzettelijk de waarheid geweld heeft willen aandoen. Het staat hem vrij om namens de bank een andere conclusie te verbinden aan stukken dan melder doet.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Dossier 4004 beslissing AD
Download hier de herzieningsbeslissing: Dossier 4004 Herzieningsbeslissing

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF