Geen opgaaf gedaan van (dubieuze) nevenactiviteit

Deel deze pagina

TRB-2022-4589-TC
Tuchtcommissie, 28 december 2022

Verweerder heeft bij de bank geen opgaaf gedaan van zijn nevenactiviteit. Die nevenactiviteit betrof (bovendien) een dubieuze handel in televisieabonnementen. De Tuchtcommissie oordeelt dat verweerder met zijn handelen gedragsregels 1 en 4 heeft geschonden. Rekening houdend met de omstandigheden van het geval, waaronder (i) de nadelige gevolgen die verweerder reeds van zijn handelen heeft ondervonden, (ii) de omstandigheid dat het onderzoek geruime tijd in beslag heeft genomen en (iii) de financiële situatie van verweerder, besluit de Tuchtcommissie tot het opleggen van een geldboete ter hoogte van € 300,-.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen het register raadplegen.

De uitspraak vind je hier.