Geen nader onderzoek naar meldingen, herzieningsverzoeken afgewezen.

Deel deze pagina

TRB-2019-4310.

Door de melder is een melding ingediend over twee bankmedewerkers. Volgens de melder zijn de betrokken bankmedewerkers eindverantwoordelijk voor het schenden van de bankierseed in een situatie waarover door de melder klachten zijn ingediend bij de bank.  De Algemeen Directeur heeft besloten geen nader onderzoek te doen naar de melding. De melding heeft betrekking op een gedraging van de bank als instelling en niet op een gedraging die in tuchtrechtelijke zin aan de betrokken bankmedewerkers kan worden toegerekend.

De melder heeft aan de voorzitter van de Tuchtcommissie om herziening van de beslissingen van de Algemeen Directeur verzocht. De voorzitter heeft het herzieningsverzoek afgewezen. De voorzitter oordeelt dat niet blijkt dat aan de bankmedewerkers een verwijt kan worden gemaakt, ook niet als wordt aangenomen dat zij (eind)verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de klachten van de melder. Ook overigens ziet de voorzitter onvoldoende aanknopingspunten dat hen een tuchtrechtelijk verwijt te maken valt. Omdat de melder in het herzieningsverzoek ook heeft geen gewezen op andere betrokken bankmedewerkers, heeft de voorzitter zich ook daarover uitgelaten. De voorzitter wijst het herzieningsverzoek ook in zoverre af.

Download hier de beslissingen van de Algemeen Directeur: Beslissing AD 4310

Download hier de herzieningsbeslissingen van de Tuchtcommissie: Beslissing 4309 en 4310

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF