Geen nader onderzoek naar melding

Deel deze pagina

TRB-2018-3965-AD
Algemeen Directeur, 24 oktober 2018

De melder stelt dat de bankmedewerker de bankierseed heeft geschonden door geen inzage te geven in kredietdossiers en taxatierapporten en door geen gehoor te geven aan informatieverzoeken op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De Algemeen Directeur oordeelt dat de melding betrekking heeft op het handelen van de bankmedewerker in het kader van een conflict tussen de melder en de bank. Deze kwestie is onderwerp van een civielrechtelijke procedure. Uit de melding volgt niet dat sprake is van individuele gedragingen die buiten het bestek van de civiele procedure zouden vallen. De Algemeen Directeur ziet geen aanleiding om de melding te onderzoeken.

Download hier de volledige beslissing:
Beslissing AD 3965

 

Download volledige uitspraak .PDF