Geen nader onderzoek naar melding, herzieningsverzoek afgewezen.

Deel deze pagina

TRB-2019-4335.

Volgens de melder is zonder haar toestemming een bankrekening geopend. Zij ontvangt van de bank correspondentie over twee bankrekeningen. De melder vermoedt dat sprake is van fraude en heeft een melding ingediend tegen de persoon wiens naam onder de correspondentie van de bank staat. De Algemeen Directeur heeft besloten geen nader onderzoek te doen naar de melding. Uit de melding en daarbij verstrekte stukken volgt dat de moeder van de melder is overleden en dat de melder is aangemerkt als erfgenaam. De bank informeert de melder daarom over de bankrekeningen. Van persoonlijk tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen is niet gebleken.

De melder heeft om herziening van de beslissingen van de Algemeen Directeur verzocht. De voorzitter van de Tuchtcommissie is het met de Algemeen Directeur eens dat niet aannemelijk is geworden dat aan de bankmedewerker een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. De voorzitter wijst het herzieningsverzoek af.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing AD 4335

Download hier de herzieningsbeslissing van de voorzitter van de Tuchtcommissie: Beslissing 4335

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF