Gebruik banksysteem voor afhandeling klacht echtgenote

Deel deze pagina

TRB-2020-4327-TC
Tuchtcommissie, 28 oktober 2020

Verweerder heeft de interne banksystemen aangewend om klachten aan te maken voor kwesties waarbij zijn echtgenote partij was. Daarbij heeft verweerder een kleine klantvergoeding van €7,50 aan zijn echtgenote overgemaakt voor ten onrechte door de bank in rekening gebrachte kosten. Verder heeft verweerder gegevens van rekeningen waartoe hij gemachtigd was, via het interne banksysteem geraadpleegd. De Tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder hiermee de gedragsregels 1 en 4 heeft overtreden.

Vanwege de arbeidsrechtelijke gevolgen en de langdurige procedure legt de Tuchtcommissie aan verweerder geen maatregel op. Bovendien heeft verweerder in de tuchtrechtelijke procedure meerdere keren zijn spijt betuigd en is er geen reden aan te nemen dat een tuchtrechtelijke maatregel nodig is om hem ervan te doordringen in de toekomst anders te handelen.

Download volledige uitspraak .PDF