Eigenhandig aanpassen formulier klant – sepot

Deel deze pagina

TRB-2018-3874

Beëdigde heeft eigenhandig een door een klant ondertekend formulier aangepast. De Algemeen Directeur benadrukt dat dit, zonder vóóraf overleg met de klant of leidinggevende – met welke intentie dan ook – niet past binnen de bankierseed. De Algemeen Directeur besluit in dit specifieke geval geen klacht voor te leggen aan de Tuchtcommissie Banken. De Algemeen Directeur weegt mee dat beëdigde reeds voldoende is gestraft. Verder weegt mee dat beëdigde heeft getracht vanuit klantbelang te handelen, hij van meet af aan open en toetsbaar is geweest, inzicht heeft getoond in de laakbaarheid van zijn handelen en het om een eenmalig incident gaat.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing AD 3874

Download volledige uitspraak .PDF