Delen klantgegevens met een privédetective

Deel deze pagina

TRB-2019-4299-TC.

Verweerder heeft een privédetective inzage gegeven in (betaal)gegevens van tientallen klanten. In het bijzijn van deze privédetective heeft verweerder het banksysteem geraadpleegd. Hij heeft daarbij de privédetective de gelegenheid gegeven naar informatie te kijken die van belang kon zijn voor diens opdrachtgevers.

De Tuchtcommissie is van oordeel dat door het handelen van verweerder het vertrouwen van klanten dat gevoelige informatie (zoals (betaal)gegevens) bij de bank in veilige handen is, in grove mate wordt geschaad. Er is sprake van een grove schending van de gedragsregels door verweerder. Een bankmedewerker moet zich ervan bewust zijn dat hij voorkomt dat gegevens van klanten in verkeerde handen komen en daar ook naar handelen. De Tuchtcommissie acht het handelen van verweerder volstrekt ontoelaatbaar en legt hem een beroepsverbod voor de duur van twee jaar op.

De naam van verweerder wordt, na onherroepelijk worden van de beslissing, opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

Download hier de volledige uitspraak: Beslissing TC 4299

Download volledige uitspraak .PDF