Civielrechtelijke kwestie: weigeren openen bankrekening

Deel deze pagina

TRB-2017-3652H. 

Melder heeft bij Stichting Tuchtrecht Banken de melding ingediend dat hem geweigerd is een bankrekening te openen en dat beëdigde daarbij achterbaks zou hebben gehandeld. Voorts heeft de melder aan Stichting Tuchtrecht Banken meermalen verzocht de afwijzingsreden van de bank op te vragen en per brief aan melder te zenden. De Algemeen Directeur heeft de melding niet in behandeling genomen, omdat het al dan niet aangaan van een klantrelatie door de bank met melder onder contractvrijheid en daarmee het civiele recht valt. Niet is gebleken dat een individuele bankmedewerker daarbij een tuchtrechtelijke norm zou hebben geschonden.  Verder wijst de Algemeen Directeur erop dat hij de door melder verzochte brief niet heeft opgevraagd, omdat naar de melding geen onderzoek is verricht, nu nadere onderbouwing van de melding – na herhaald verzoek – is uitgebleven. De Voorzitter van de Tuchtcommissie ziet geen aanleiding om af te wijken van de beslissing van de Algemeen Directeur.

Download hier de herzieningsuitspraak: Uitspraak dossier 3652
Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 3652

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF