Civielrechtelijk geding: handelen geen tuchtrechtelijk verwijt

Deel deze pagina

TRB-2017-3663H. 

De melder heeft bij Stichting Tuchtrecht Banken de melding ingediend dat beëdigde zich grievend heeft uitgelaten over melder door onder meer te stellen dat melder het onderhoud aan zijn woning niet adequaat uitvoert. Daarnaast klaagt de melder over de afhandeling van de klacht die hij hierover bij de bank had ingediend. De Algemeen Directeur verricht geen nader onderzoek naar de melding omdat niet is gebleken dat de beëdigde wegens zijn handelen een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. De Voorzitter van de Tuchtcommissie ziet geen aanleiding om de beslissing van de Algemeen Directeur te herzien. De stukken die bij de melding zijn ingediend betreffen een civielrechtelijk geding.  Daarnaast is de stelling dat de beëdigde zou hebben gelogen onvoldoende onderbouwd.

Download hier de herzieningsuitspraak: Uitspraak dossier 3663
Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 3663

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF