Civielrechtelijk conflict / niet vereist dat bankmedewerker persoonsgegevens aan melder verstrekt

Deel deze pagina

TRB-2017-3679H, TRB-2017-3682H, TRB-2017-3683H en TRB-2017-3684H. 

De meldingen hebben betrekking op de gang van zaken bij het opeisen van een boeterente op een zakelijk krediet. De Algemeen Directeur heeft besloten geen nader onderzoek te doen naar de meldingen, omdat sprake is van een civielrechtelijk conflict. Verder is een bankmedewerker niet verplicht zijn persoonsgegevens aan een melder te verstrekken ten behoeve van het indienen van een melding bij Stichting Tuchtrecht Banken. De Voorzitter van de Tuchtcommissie bevestigt het oordeel van de Algemeen Directeur dat sprake is van een civielrechtelijk conflict. Verder overweegt de Voorzitter van de Tuchtcommissie dat voor het indienen van een melding niet is vereist dat een bankmedewerker zijn persoonsgegevens aan een melder verstrekt. Het niet verstrekken van persoonsgegevens kan dan ook geen tuchtrechtelijk verwijt opleveren.

Download hier de beslissing van de algemeen directeur: 3679 Beslissing AD
Download hier de herzieningsuitspraak: 3679 herzieninguitspraak Voorzitter Tuchtcommissie

Download hier de beslissing van de algemeen directeur: 3682 Beslissing AD
Download hier de herzieningsuitspraak: 3682 herzieningsuitspraak Voorzitter Tuchtcommissie

Download hier de beslissing van de algemeen directeur: 3683 Beslissing AD
Download hier de herzieningsuitspraak: 3683 herzieningsuitspraak Voorzitter Tuchtcommissie

Download hier de beslissing van de algemeen directeur: 3684 Beslissing AD
Download hier de herzieningsuitspraak: 3684 herzieningsuitspraak Voorzitter Tuchtcommissie

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF