Bijzondere overwegingen over de afdeling Bijzonder Beheer en klantbelang

Deel deze pagina

TRB-2017-3622H en TRB-2017-3623H.

De melder heeft een melding ingediend tegen twee bankmedewerkers, waarin in verschillende onderdelen wordt geklaagd over de opzegging van financieringen door de beëdigden namens de bank. Het financieringsdossier bij de bank was in behandeling bij de afdeling Bijzonder Beheer. De Algemeen Directeur heeft besloten de melding niet aan de Tuchtcommissie voor te leggen, omdat aan de beëdigden geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt en sprake is van een civielrechtelijk conflict.

De Voorzitter van de Tuchtcommissie overweegt dat het tuchtrecht uitsluitend ziet op (gedragingen van) individuele bankmedewerkers. Beslissingen van de bank, uitgevoerd door bankmedewerkers dienen in beginsel te worden aangemerkt als gedragingen van de bank. Van tuchtrechtelijke verwijtbaarheid bij dergelijke beslissingen zal niet snel sprake zijn. Verder overweegt de Voorzitter van de Tuchtcommissie dat de afdeling Bijzonder Beheer van de bank een tweeledig doel dient: (i) begeleiding van de onderneming bij de voortzetting en herstel van de onderneming en (ii) het bewaken van het kredietrisico voor de bank. Het is daarbij mogelijk dat namens de bank beslissingen worden genomen die voor de klant van de bank nadelig uitvallen. Dit maakt echter niet dat reeds hierom moet worden geoordeeld dat het belang van de klant niet centraal is gesteld en dat daarom een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.

Alle handelingen van de beëdigden tegen wie in de onderhavige zaak meldingen zijn ingediend, zijn gedaan binnen het beleid van de bank. Aan de beëdigden kan geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt. Daarbij merkt de Voorzitter van de Tuchtcommissie op dat overduidelijk sprake is van een civielrechtelijk geschil waarvoor het tuchtrecht niet de geëigende weg is om dit geschil te beslechten. De Voorzitter van de Tuchtcommissie ziet dan ook geen aanleiding om de beslissing van de Algemeen Directeur te herzien.

Download hier de beslissing van de algemeen directeur: 3622 Beslissing AD
Download hier de herzieningsuitspraak: 3622 herzieningsuitspraak Voorzitter Tuchtcommissie

Download hier de beslissing van de algemeen directeur: 3623 Beslissing AD
Download hier de herzieningsuitspraak: 3623 herzieningsuitspraak Voorzitter Tuchtcommissie

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF