Bewust afwijken van geldende procedures bij zakelijke krediet-aanvragen

Deel deze pagina

TRB-2021-4374-TC
Tuchtcommissie, 23 juni 2021

Verweerder is bewust en zonder ruggespraak met de bevoegde afdeling afgeweken van de geldende procedures rondom zakelijke kredietaanvragen. Verweerder had een eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat in de dossiers die hij behandelde conform het beleid en de procedures van de bank werd gehandeld. De Tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder door daar onvoldoende op toe te zien of zelfs bewust van af te wijken in strijd met de gedragsregels heeft gehandeld. Het is de Tuchtcommissie niet gebleken dat sprake is geweest van het (stelselmatig) manipuleren van het banksysteem. Aan verweerder wordt een geheel voorwaardelijk beroepsverbod voor de duur van twee maanden opgelegd.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken hebben inzage in dit register.

Download volledige uitspraak .PDF