Bewust afwijken geldende procedure bij zakelijke kredietaanvragen

Deel deze pagina

TRB-2021-4378-TC
Tuchtcommissie, 17 november 2021

Verweerder is bij kredietaanvragen in een aantal klantdossiers afgeweken van het beleid van de bank en/of de wijze waarop deze aanvragen in het banksysteem dienden te worden ingevoerd. De Tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder bewust het banksysteem heeft gemanipuleerd. Dit handelen is schadelijk geweest voor de bank. Ook hebben klanten kredieten gekregen waarvoor zij mogelijk niet in aanmerking kwamen. Het feit dat de klant een lening wil, maakt nog niet dat dat ook (altijd) zijn belang is. De Tuchtcommissie weegt mee dat verweerder inzicht heeft getoond en al door de bank is gestraft. De Tuchtcommissie legt verweerder een voorwaardelijk beroepsverbod voor de duur van twee maanden op.

De naam van verweerder is opgenomen in het register van Tuchtrecht Banken. Alleen de aangesloten banken kunnen dit register inzien.

De uitspraak vind je hier.