Beslissingen Algemeen Directeur en herzieningsbeslissingen – Geen nader onderzoek naar meldingen, herzieningsverzoeken afgewezen.

Deel deze pagina

TRB-2019-4337

De ingediende meldingen houden in dat twee bankmedewerkers in een brief aan een klant bewust onwaarheden hebben geschreven om hem te doen afzien van een claim tegen de bank. De Algemeen Directeur heeft naar aanleiding van deze meldingen besloten geen nader onderzoek in te stellen. Beslissingen en/of standpunten van de bank als instelling kunnen geen persoonlijk verwijt opleveren. De standpunten in de brief zijn aan te merken als standpunten van de bank. Van doelbewuste misleiding is niet gebleken.

De melder heeft om herziening van de beslissingen van de Algemeen Directeur verzocht. De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst deze verzoeken af. De verzonden brief moet worden gezien als het verweer van de bank tegen een aangekondigde claim. De bank moet bij een aansprakelijkstelling vrijelijk verweer kunnen voeren. Van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen door de opstellers van de brief is niet gebleken.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing AD 4337

Download hier de herzieningsbeslissing: Beslissing 4337 en 4338

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF