Beslissing Algemeen Directeur en herzieningsbeslissing – Sepot, herzieningsverzoek afgewezen. Onderbouwing melding.

Deel deze pagina

TRB-2019-4266.

De bank heeft een melding ingediend die inhoudt dat een beëdigde vervalste reiskostendeclaraties heeft ingediend bij het uitzendbureau waarvoor hij werkzaam was. De Algemeen Directeur heeft naar aanleiding van deze melding een onderzoek ingesteld en de zaak vervolgens geseponeerd.  Volgens de Algemeen Directeur is de gemelde gedraging – gelet op de door de bank verstrekte informatie – niet voldoende komen vast te staan.

De bank heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzocht en daarbij nadere informatie aangeleverd. De Algemeen Directeur heeft in een reactie op dit herzieningsverzoek gesteld dat deze informatie bij de beoordeling buiten beschouwing moet blijven.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het herzieningsverzoek af. Het ligt op de weg van de melder om zonder enige terughoudendheid alle relevante bewijsstukken te verstrekken. Een herzieningsverzoek dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Ter motivering daarvan kunnen nieuwe argumenten worden aangedragen en nieuwe bewijsstukken worden ingebracht. De door de bank nader verstrekte stukken worden daarom in de beoordeling betrokken. Uit de stukken kan echter onvoldoende worden vastgesteld dat de door beëdigde ingediende declaraties vervalst zijn.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing AD 4266

Download hier de herzieningsbeslissing: Beslissing herzieningsverzoek dossier 4266

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF