Beslissing Algemeen Directeur en herzieningsbeslissing – Geen nader onderzoek naar meldingen, herzieningsverzoek afgewezen.

Deel deze pagina

TRB-2019-4329.

De ingediende melding houdt in dat een bankmedewerker bij het openen van een zakelijke rekening niet klantgericht heeft gehandeld en zich beschuldigend en bedreigend zou hebben opgesteld. De Algemeen Directeur heeft naar aanleiding van deze melding besloten geen nader onderzoek in te stellen. De Algemeen Directeur wijst erop dat de bank de wettelijke verplichting heeft de klant te kennen. Dat dit tot vragen leidt die als vervelend worden ervaren, brengt geen schending mee van de regel dat de klant centraal moet worden gesteld. Het is niet aannemelijk geworden dat de bankmedewerker een integriteitsnorm zou hebben geschonden.

De melder heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzocht. De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst dit verzoek af. Vragen die niet of niet naar tevredenheid van de bank zijn beantwoord door de klant, kunnen en mogen opnieuw worden gesteld. Dat de toon van het gesprek als beschuldigend en aanvallend is ervaren, is vervelend maar onvoldoende om te spreken van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing AD 4329

Download hier de herzieningsbeslissing: Beslissing 4329

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF