Bekijken rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding; beroepsverbod

Deel deze pagina

TRB-2018-3880. 

Verweerder heeft in de periode van 1 juli 2015 tot en met 20 juli 2017 bij herhaling rekeninggegevens van klanten bekeken zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Verweerder bekeek de rekeninggegevens van familieleden, collega’s  en buurtgenoten. De Algemeen Directeur stelde een beroepsverbod voor de duur van 3 maanden voor. De Tuchtcommissie wijkt in het nadeel van verweerder af van dit voorstel, vanwege het grote aantal personen van wie de rekeningen zijn bekeken, de lange periode waarbinnen de gedragingen hebben plaatsgevonden en de maatregelen die in soortgelijke zaken zijn opgelegd. De Tuchtcommissie legt aan verweerder een beroepsverbod voor de duur van 4 maanden op.

De naam van verweerder wordt, bij onherroepelijk worden van de beslissing, opgenomen in het voor banken inzichtelijke register van Stichting Tuchtrecht Banken.

Download hier de uitspraak: dossier 3880 uitspraak Tuchtcommissie

Download volledige uitspraak .PDF