Bank onderbouwt melding onvoldoende

Deel deze pagina

TRB-2019-4347

Beëdigde zou volgens de bank meermalen klanten onbevoegd hypotheekadvies hebben gegeven. De bank heeft haar melding enkel onderbouwd met stukken waarin zij zelf deze conclusies trekt. Om echter te kunnen beoordelen of beëdigde daadwerkelijk onbevoegd advies heeft gegeven, dient de Algemeen Directeur beschikking te hebben over alle (vastgelegde) communicatie tussen beëdigde en deze klanten. Alleen op grond van deze stukken kan de Algemeen Directeur (zelfstandig) een oordeel vormen over de vraag of beëdigde de verweten gedragingen heeft begaan en de bankierseed heeft geschonden.

Deze stukken heeft de bank, ondanks herhaalde verzoeken daartoe, niet verstrekt. Dit betekent dat de melding onvoldoende is onderbouwd. De Algemeen Directeur sluit dan ook de melding.

Download hier de volledige beslissing: Beslissing AD 4347

Download volledige uitspraak .PDF