Afwijzen zakelijk krediet, geen persoonlijk tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen – sepot

Deel deze pagina

TRB-2017-3655.

De melding houdt in dat beëdigde bij het afwijzen van een verzoek om een zakelijk krediet niet integer heeft gehandeld. De Algemeen Directeur is niet gebleken dat beëdigde de grenzen van het bancaire tuchtrecht heeft overschreden. De bank komt beslissingsvrijheid toe om al dan niet een overeenkomst met een klant te sluiten. Gedragingen van de bank kunnen niet tot een tuchtrechtelijk verwijt leiden. De vraag of en onder welke voorwaarden de bank een overeenkomst met een persoon aangaat is een civielrechtelijke kwestie, waarvoor de civiele rechter bevoegd is. De Algemeen Directeur seponeert de zaak.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing AD 3655

Download volledige uitspraak .PDF