Afwijzen hypotheekaanvraag, civielrechtelijk

Deel deze pagina

TRB-2018-3955-AD en TRB-2018-3955-HV. 
Algemeen directeur, 12 juli 2018
Voorzitter Tuchtcommissie, 5 oktober 2018

Herzieningsbeslissing

De melder stelt dat een hypotheekaanvraag voor de aankoop van een huis plotseling zonder toelichting is afgewezen door de bankmedewerker.  De bankmedewerker zou de melder ten onrechte de schuld hebben gegeven van de afwijzing.

De Algemeen Directeur is van oordeel dat de afwijzing van de hypotheekaanvraag een civielrechtelijke kwestie betreft, waarvoor het tuchtrecht niet de juiste weg is. Daarenboven heeft de bankmedewerker aangeboden een telefonische toelichting te geven over de afwijzing. De bankmedewerker heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld.

De melder verzoekt vervolgens om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur. De voorzitter van de Tuchtcommissie heeft de beslissing van de Algemeen Directeur in stand gelaten.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Dossier 3955 beslissing AD
Download hier de herzieningsbeslissing: Dossier 3955 herzieningsbeslissing

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF