Afleggen onjuiste verklaring onvoldoende onderbouwd. Marginale toets melding.

Deel deze pagina

TRB-2017-3701H. 

De melding houdt in dat de beëdigde onjuiste verklaringen tijdens een zitting bij KiFiD zou hebben afgelegd. De Algemeen Directeur heeft de melding niet nader onderzocht, omdat aan de beëdigde geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. De Voorzitter van de Tuchtcommissie overweegt dat de gemelde feiten wel degelijk een schending van de bankierseed zouden kunnen opleveren. In het onderhavige geval is daarvan echter geen sprake. Meldingen die zien op dergelijke uitlatingen zullen slechts marginaal worden getoetst. De melder moet in ieder geval aannemelijk maken dat de betreffende bankmedewerker zich ten aanzien van de onderbouwing van zijn of haar uitlatingen heeft gebaseerd op informatie, die naar de bankmedewerker wist of behoorde te weten, onwaar was. Nu de melding hier niet aan voldoet, wordt het verzoek tot herziening afgewezen.

Download hier de beslissing van de algemeen directeur: 3701 Beslissing AD
Download hier de herzieningsuitspraak: 3701 herzieningsuitspraak Voorzitter Tuchtcommissie

 

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF