Aanvragen creditcard op naam van klant en geld opnemen voor eigen gebruik; beroepsverbod

Deel deze pagina

TRB-2017-3600. 

In plaats van een rekening op te heffen, heeft verweerder tot twee maal toe op naam van een klant een creditcard aangevraagd en deze naar zichzelf op het kantoor van de bank laten sturen. Vervolgens heeft verweerder van deze creditcard gebruikt gemaakt door een bedrag van € 3.200 op te nemen en dit bedrag voor zichzelf te houden. Verweerder heeft inmiddels een terugbetalingsregeling met de bank getroffen. De Tuchtcommissie heeft geoordeeld dat verweerder bij herhaling in strijd heeft gehandeld met de door hem afgelegde bankierseed. Ten voordele van verweerder weegt de Tuchtcommissie mee dat hij in de onderhavige procedure open is geweest over zijn handelen en ervan blijk heeft gegeven dat hij inziet dat zijn handelen ontoelaatbaar is geweest. De Tuchtcommissie legt aan verweerder een beroepsverbod van zes maanden op.

De naam van de beëdigde wordt opgenomen in het door banken inzichtelijke register van Stichting Tuchtrecht Banken.

Download hier de volledige uitspraak: Dossier uitspraak 3600

Download volledige uitspraak .PDF