Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding; schikking

TRB-2018-3838-AD
Tuchtcommissie, 11 juli 2018

Op basis van onderzoek heeft de Algemeen directeur geconcludeerd dat verweerster zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van  klanten van de bank heeft bekeken. Verweerster heeft ingestemd met een educatieve maatregel. Verweerster wordt opgenomen in het namenregister van Stichting Tuchtrecht Banken.

Download hier de volledige tekst van de beslissing: Beslissing AD 3838