Wijziging organisatie stichtingen Tuchtrecht Banken en DSI

Deel deze pagina

Sinds de oprichting van Tuchtrecht Banken in 2015 heeft Jerry Brouwer zowel de functie van directeur van stichting DSI als de functie van directeur van stichting Tuchtrecht Banken (TRB) uitgevoerd. Vanaf 1 juli 2021 gaat hij zich volledig richten op Tuchtrecht Banken in de functie van Algemeen Directeur. Het DSI Bestuur heeft Joost Melis aangesteld als interim directeur. Hij zal samen met het bestuur van DSI op zoek gaan naar een opvolger.

Beide stichtingen hebben ambities. DSI wil zich verder ontwikkelen en vindt het belangrijk om voor de volgende fase van de stichting een directeur te hebben die zich kan focussen op de uitvoering van de DSI-strategie. Ook TRB heeft, gegeven de groei van de activiteiten, een versterking van de directeurspositie nodig. Vanuit deze ontwikkeling hebben beide besturen gekeken hoe deze behoeften en ambities vormgegeven kunnen worden. De unanieme conclusie van de besturen van de stichtingen is dat nu het moment is gekomen om de organisatie te wijzigen.

Het bestuur van DSI dankt Jerry Brouwer voor zijn bijdrage in de afgelopen 10 jaar, en wenst hem veel succes met het vervolg van zijn carrière bij Tuchtrecht Banken.

Tags
tuchtrechtbanken