Tuchtrecht Banken vraagt Bunq om opheldering over rekeninggluren

Deel deze pagina

Tuchtrecht Banken heeft kennis genomen van de publicatie  “Bunq-werknemers keken stiekem in klantrekeningen: ‘Het was te verleidelijk’ “in NRC van vandaag.

Het zonder zakelijke grondslag rekeningen bekijken van (bank)klanten is in strijd met de bankierseed. In hetzelfde artikel wordt gemeld dat Bunq de bevoegde autoriteiten heeft geïnformeerd. Tuchtrecht Banken is de instantie  waar schendingen van de bankierseed gemeld kunnen worden. Dat het onbevoegd gluren op een bankrekening in strijd is met de bankierseed is een feit en het leidt in vrijwel alle gevallen tot een tuchtrechtelijke sanctie. We hebben op dit moment nog geen meldingen ontvangen en evenmin nadere informatie van de bank ontvangen, zegt Jerry Brouwer van Tuchtrecht Banken. We zullen Bunq om een nadere toelichting vragen.

De bankierseed

Bankmedewerkers in dienst van een bank met een Nederlandse bankvergunning moeten de bankierseed  afleggen zodra zij in dienst treden bij de bank. Aan de bankierseed is een gedragscode verbonden. Worden een of meer regels van de gedragscode geschonden dan kan dit leiden tot een tuchtrechtelijke procedure. In de voorbeelden die NRC aanhaalt zijn het de medewerkers die mogelijk de bankierseed hebben geschonden.

Meldingen van de schending van de bankierseed kunnen door eenieder worden ingediend. Veelal worden rekeninggluurders door de banken gemeld, omdat de banken hun systemen zo hebben ingericht dat oneigenlijk raadplegingen van rekeningen door medewerkers gesignaleerd worden. Als die controle in het geval van Bunq zou ontbreken, zou dat ons verbazen. Dit zullen we uiteraard betrekken in ons overleg met Bunq.

 

Klik op de gedragscode voor een uitleg over de regels.

Tags
#bankierseed
Bunq
rekeninggluren