Toon Huydecoper voorzitter Stichting Tuchtrecht Banken

Deel deze pagina

Toon Huydecoper is benoemd als voorzitter van de stichting Tuchtrecht
Banken. De voormalige Advocaat-generaal van de Hoge Raad completeert
daarmee het driekoppige bestuur van de stichting, die toeziet op de uitvoering
van het tuchtrecht behorende bij de bankierseed.

De onafhankelijke Stichting Tuchtrecht Banken is verheugd met de komst van Toon
Huydecoper (Utrecht, 20 mei 1945), een juridisch zwaargewicht.

De heer Huydecoper is als advocaat 30 jaar werkzaam geweest voor het
advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Later werd hij gevraagd op te
treden als Advocaat-generaal voor de Hoge Raad, een functie die hij bekleedde van
2001 tot 2013. In die rol adviseerde hij de raadsheren van Hoge Raad der
Nederlanden, het hoogste rechtsorgaan in het land.

Ook was de heer Huydecoper docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Met zijn aantreden treedt Nicolet Jager terug als interim-voorzitter en neemt zij in het
stichtingbestuur de rol van penningmeester op zich. Dirk Schoenmaker blijft
secretaris.

De stichting Tuchtrecht Banken ziet toe op de naleving van de gedragscode
behorend bij de Bankierseed. Wanneer een be√ędigde bankmedewerker de eed
breekt en een melding hierover wordt ingediend, kan de medewerker onderworpen
worden aan de Tuchtcommissie en sancties tegemoet zien.

Download hier het volledige persbericht.

noot: Toon Huydecoper heeft op 1 mei 2021 de voorzittershamer overgedragen aan Rick Verschoof.

Tags