Tijdelijke beroepsverboden voor kopiëren handtekeningen

Deel deze pagina

De Tuchtcommissie Banken heeft tien hypotheekadviseurs van een bank een beroepsverbod opgelegd variërend van twee tot zes weken. Zij overtraden de bankierseed door de handtekening van een of meer klanten te kopiëren. De tuchtcommissie verwijt de medewerkers een “bijzonder ernstige schending” van de gedragsregels en stelt ook vast dat de bank moet zorgen voor een werkproces “waardoor medewerkers zich niet aangezet voelen om normen te overschrijden”.

Meldingen
De tuchtrechtelijke procedure is het gevolg van intern onderzoek van de bank. Dit toonde aan dat tussen 2013 en 2016 op grote schaal handtekeningen waren gekopieerd, zonder toestemming of medeweten van een klant. De adviseurs plaatsten de handtekening van de klant bij een zogenaamd “hersteladvies”, waarmee een eerder afgegeven hypotheekadvies werd verbeterd. Het ging om 114 hypotheekadviseurs en om bijna 700 van ongeveer 9900 hersteladviezen. De bank legde arbeidsrechtelijke sancties op aan de betrokken medewerkers en meldde circa tachtig zaken bij de Stichting Tuchtrecht Banken.

Tijdelijke beroepsverboden
De Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken stelde aan de tuchtcommissie voor om de hypotheekadviseurs te berispen. De tuchtcommissie vindt de schending van de bankierseed echter zo ernstig dat een tijdelijk beroepsverbod passend is. Door een beroepsverbod mogen medewerkers gedurende een bepaalde periode niet werkzaam zijn in de bancaire sector. De duur van de opgelegde beroepsverboden is afhankelijk van het aantal hersteladviezen waaronder gekopieerde handtekeningen zijn gezet. Voor één advies twee weken, voor twee tot en met vijf adviezen vier weken en voor zes of meer adviezen zes weken. De maatregelen worden opgenomen in het tuchtregister.

Verzachtende omstandigheden
De tuchtcommissie heeft de duur van de beroepsverboden, in beginsel drie maanden, gematigd vanwege verzachtende omstandigheden. De hypotheekadviseurs zijn tot het kopiëren van handtekeningen gekomen door “de druk van het door de bank gecreëerde moeizame werkproces”, hun leidinggevenden stuurden op targets en belemmeringen konden niet of nauwelijks bespreekbaar worden gemaakt. De tuchtcommissie houdt er rekening mee dat het de betrokken bank is aan te rekenen dat het werkproces niet eerder is aangepast en dat niet voldoende is geluisterd naar geluiden van medewerkers dat een onwerkbaar systeem was gecreëerd.

Tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie kunnen zowel de hypotheekadviseurs als de Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken beroep instellen bij de Commissie van Beroep.

De volledige uitspraken zijn, met samenvattingen, in te zien op http://www.tuchtrechtbanken.nl/uitspraken.

Download hier het volledige persbericht.

Tags