Sepots en schikkingen Algemeen Directeur ook online

Deel deze pagina

Vanaf heden komen op www.tuchtrechtbanken.nl ook de sepots en schikkingen van de algemeen directeur geanonimiseerd beschikbaar. Dit besluit is genomen met het oog op volledige transparantie die Stichting Tuchtrecht Banken nastreeft.

Een sepot volgt wanneer het aanklagersbureau, na onderzoek, besluit een beëdigde niet te vervolgen. Hiervoor kan het aanklagersbureau diverse redenen hebben, die in elk sepot kenbaar gemaakt worden. Tot nu toe publiceerden wij alleen de herzieningsuitspraken van de voorzitter van de Tuchtcommissie met de onderliggende beslissingen van de algemeen directeur over het afwijzen van een melding.

Indien de algemeen directeur daartoe aanleiding ziet kan hij een schikking voorstellen. Dat betekent dat er geen zaak komt voor de Tuchtcommissie en er dus ook geen (potentiële) uitspraak zal komen. Aan de beëdigde wordt dan wel een maatregel opgelegd. De naam van de beëdigde wordt ook opgenomen in ons register, wat betekent dat andere banken de naam van de beëdigde kunnen zien.

Tags
#schikkingen
#sepots

Gerelateerde artikelen