Michiel Jurgens voorzitter Tuchtcommissie

Deel deze pagina

Rechter Michel Jurgens is benoemd tot voorzitter van de Tuchtcommissie
Banken die valt onder de Stichting Tuchtrecht Banken. Met zijn benoeming is
de tuchtcommissie grotendeels compleet.

Michel Jurgens (1963) is raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam. Hij behandelde
als raadsheer de Klimop-zaak, het grootste vastgoedfraudeproces in de Nederlandse
geschiedenis.

De Tuchtcommissie Banken zal zaken behandelen die worden aangedragen tegen
bankmedewerkers die de in de bankierseed gevormde gedragsregels hebben
overtreden. Wordt hiervan melding gemaakt, dan kan de bankmedewerker te maken
krijgen met het tuchtrecht. De Tuchtcommissie Banken kan sancties opleggen die
variëren van een boete tot een beroepsverbod van 3 jaar.

“Het bestuur is verheugd de tuchtcommissie te kunnen presenteren, met Michel
Jurgens als voorzitter”, zegt Toon Huydecoper, voorzitter van de Stichting Tuchtrecht
Banken. “Jurgens heeft veel ervaring met zaken in de financiële sector en de
tuchtcommissie kent daarnaast leden die al jaren ervaring hebben met tuchtzaken.
We kijken uit naar een prettige samenwerking.”

De Tuchtcommissie Banken bestaat uit mr M. Jurgens (voorzitter), mr. J.L.S.M. Hillen
(vice-voorzitter), prof. mr. D. Busch, mr F. B. Demenint, dr. A.J.C.C.M. Loonen MBA,
mr. R.K. Pijpers, M.W. Scholten, mr. A.J.P Tillema en mr. J.W.M. Tromp.

Aan de commissie zullen op een later moment nog twee gedragswetenschappers
toegevoegd worden.

Tags