Commissie van Beroep schrapt beroepsverbod

Deel deze pagina

Een voormalig bankmedewerker krijgt toch geen tijdelijk verbod om in de bankensector te werken. Eerder legde de Tuchtcommissie een beroepsverbod op van negen maanden wegens overtreding van de Bankierseed. De Commissie van Beroep stelt vast dat inderdaad gedragsregels zijn geschonden, maar zij heeft geen tuchtrechtelijke sanctie opgelegd.

De Tuchtcommissie was tot het beroepsverbod gekomen omdat de oud-medewerker onvoldoende professionele afstand had gehouden tot een ondernemer die hij nog kende van een vorige baan. Hij spande zich in om diens bedrijf tot leverancier van de bank te maken. Ook bij een geschil over facturen van dat bedrijf zette hij zich in voor de belangen van het bedrijf en heeft hij het belang van de bank onvoldoende voor ogen gehouden. 

De Commissie van Beroep oordeelt nu dat de ex-bankmedewerker niet een volle kans heeft gehad om zich te verdedigen tegen diverse verwijten die in de klacht zijn opgenomen. Hij had geen toegang meer tot zijn berichten per mail of app. Sommige bankmedewerkers die volgens hem betrokken waren geweest bij de contacten met het bedrijf zijn niet gehoord en van anderen zijn de verklaringen niet werkelijk onderzocht. Om de procedure niet nog langer te laten duren, ziet de commissie af van nader onderzoek. Voor een deel van de klacht krijgt de ex-medewerker daarom het voordeel van de twijfel.

De Commissie van Beroep is het wel met de Tuchtcommissie eens dat de ex-medewerker gedragsregels heeft overtreden. Hij heeft op zijn minst de schijn gewekt dat hij de belangen van de bank heeft veronachtzaamd en hij heeft binnen de bank ten onrechte geen open kaart gespeeld over zijn contacten met het bedrijf. De Commissie van Beroep vindt de noodzaak van een maatregel echter twijfelachtig. Zo zijn er geen aanwijzingen dat hij zijn persoonlijk belang diende. Ook is het publieke vertrouwen in de bank of de bankensector niet rechtstreeks in het geding geweest; het ging in wezen om het belang van de bank, die zich wilde verweren tegen een volgens haar ongefundeerde claim van het bedrijf dat hier in het spel was. De Commissie van Beroep weegt verder mee dat de procedure lang heeft geduurd: de bank deed de melding in 2017, de Tuchtcommissie deed uitspraak in 2020.

De uitspraak van de Commissie van Beroep vind je hier

De uitspraak van de Tuchtcommissie vind je hier

Persbericht Tuchtrechtbank 12 mei 2021/TRB-2020-3877-BC

Tags