Beroepsverboden voor drie (ex-)bankmedewerkers

Deel deze pagina

De Tuchtcommissie Banken heeft drie tijdelijke beroepsverboden opgelegd aan (ex-)bankmedewerkers. Een van hen uploadde vertrouwelijke gegevens en mag een jaar lang niet in de bancaire sector werken. Een beroepsverbod van 9 en 4 maanden geldt voor het kopiëren respectievelijk inzien van klantgegevens. De Tuchtcommissie berispte ook een bankmedewerker die zijn werkcomputer gebruikte voor het bezoeken van porno- en voetbalsites.

Vertrouwelijke gegevens uploaden: beroepsverbod van 12 maanden
Een Risk Manager van een bank uploadde, kort voor zijn overstap naar een andere bank, ongeveer twee gigabyte aan vertrouwelijke gegevens. De Tuchtcommissie acht dit in strijd met de bankierseed en de gedragscode. De samenleving mag verwachten dat elke bankmedewerker integer met de informatie van de bank omgaat. De Tuchtcommissie legt daarom een beroepsverbod van 12 maanden op.

Klantgegevens kopiëren en meenemen: beroepsverbod van 9 maanden
Een andere (vertrekkende) bankmedewerker kopieerde vertrouwelijke pensioengegevens op USB-sticks, met de bedoeling om de gegevens eventueel te gebruiken voor zijn eigen bedrijf. Een van de sticks raakte verloren binnen de bank maar werd teruggevonden. De Tuchtcommissie spreekt van een bijzonder ernstige schending van de gedragsregels, die leidt tot een beroepsverbod van 9 maanden.

Bekijken rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding: beroepsverbod van 4 maanden
De Tuchtcommissie legt ook een beroepsverbod op aan een medewerker die rekeninggegevens bekeek van familieleden, collega’s en buurtgenoten. De Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken stelde een beroepsverbod van 3 maanden voor. De Tuchtcommissie komt tot een verbod van 4 maanden, onder verwijzing naar het grote aantal betrokken klanten en naar de lange periode waarbinnen rekeningen zijn bekeken.

Internetgebruik voor privédoeleinden door bankmedewerker: berisping
Een berisping is opgelegd aan een voormalige bankmedewerker die internet op zijn werk veelvuldig gebruikte voor privédoeleinden. Hij hanteerde zoektermen die leiden naar (kinder)pornografisch materiaal en bezocht voetbalsites. De Tuchtcommissie acht zijn handelen niet integer en legt een berisping op.

Tegen de uitspraken van de Tuchtcommissie kunnen zowel de betrokken  (ex-)medewerkers als de Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken beroep instellen bij de Commissie van Beroep. De namen van de betrokken  (ex-)medewerkers worden, bij onherroepelijk worden van de beslissing, opgenomen in het voor banken inzichtelijke register van Stichting Tuchtrecht Banken.

Alle uitspraken zijn in te zien op onze Uitspraken-pagina.

De volledige uitspraak is, met een samenvatting, in te zien op http://www.tuchtrechtbanken.nl/uitspraken.

Download hier het volledige persbericht.

Tags