Beroepsverbod voor niet meewerken aan fraudeonderzoek

Deel deze pagina

De Tuchtcommissie Banken heeft een beroepsverbod van 6 maanden opgelegd aan een bankemployé die niet wilde meewerken aan een intern onderzoek, terwijl er “zeer serieuze aanwijzingen” waren dat hij zelf betrokken was bij fraude. Hiermee overtrad hij de bankierseed.

Uit het onderzoek van de bank bleek dat ongeoorloofd was ingelogd op rekeningen van klanten en dat een bedrag van €20.000 euro in delen was overgeboekt en weggesluisd. Alleen de medewerker kon deze handelingen hebben verricht. Toen hij hiermee werd geconfronteerd, wilde hij niet meewerken. Om vast te stellen of met zijn toestel was ingelogd, werd hem gevraagd vanaf zijn mobiele telefoon in te loggen, maar dit weigerde hij.

De bank ontsloeg hem op staande voet en de kantonrechter stelde vast dat de verstoorde arbeidsrelatie in ernstige mate was te wijten aan de medewerker. De tuchtcommissie verwijt de medewerker dat hij zich niet open en toetsbaar heeft opgesteld en bepaalt dat hij zes maanden niet werkzaam mag zijn in de bancaire sector.

Beroepsverbod wegens vervalsen brief
De Tuchtcommissie legde ook een beroepsverbod van 6 maanden op aan iemand die een vervalste brief inbracht in een rechterlijke procedure. De brief, met het logo van de bank en de handtekening van een bankmedewerker, werd gebruikt om een beroep te doen op een ontbindende voorwaarde in het koopcontract van een huis. Volgens de Tuchtcommissie is het indienen van een valse brief in een rechterlijke procedure om daar zelf beter van te worden verre van integer. Zij verwijt hem ook dat hij geen (voldoende) openheid van zaken heeft gegeven.

Beroepsverbod wegens verhogen van kredietlimieten van eigen rekening
Een andere bankmedewerkster kreeg een beroepsverbod van 3 maanden. Zij plaatste en verhoogde eigenhandig de limieten van de rekeningen van haar en haar echtgenoot. Hierdoor konden zij (meer) rood staan. De Tuchtcommissie wijst op de interne regels van de bank waaruit volgt dat een medewerker geen eigen bankzaken mag behandelen. Het handelen van de bankmedewerkster is niet integer en in strijd met de bankierseed.

Tegen een uitspraak van de Tuchtcommissie kunnen zowel de medewerkers als de Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken beroep instellen bij de Commissie van Beroep.

De namen van de medewerkers worden, na onherroepelijk worden van de beslissing, opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Dit register is in te zien voor de aangesloten banken.

De uitspraken zijn in te zien op onze uitsprakenpagina.

Download hier het volledige persbericht.

Tags