Laten raadplegen van klantgegevens zonder zakelijke aanleiding en gebruiken voor privédoeleinden

6 juni 2019
Schikking
Boete

TRB-2018-3908. Datum beslissing: 24 oktober 2018

Beëdigde heeft zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van een  klant van de bank laten bekijken. Beëdigde heeft deze vertrouwelijke gegevens aangewend voor privédoeleinden. Beëdigde heeft hiermee de door hem afgelegde bankierseed geschonden. De Algemeen Directeur heeft aan beëdigde een schikking aangeboden, inhoudende een geldboete van € 600. Beëdigde heeft ingestemd met deze schikking. De gegevens van beëdigde zijn opgenomen in het tuchtrechtelijk register.

Download hier de volledige beslissing:
Beslissing AD 3908